Uzņēmuma apsaimniekošanā ir apmēram 60 ha lauksaimniecības zemes ieskaitot meža zemes.  Uzņēmums audzē kviešus, rapšus un apsaimnieko pļavas iegūstot sienu pārdošanai. Par saviem līdzekļiem ierīkots augļudārzs 4,7 ha platībā, avenāji 0,3 ha platībā un krūmmelleņu stādījumi 0,1 ha platībā.