Uzņēmuma apsaimniekošanā ir apmēram 60 ha lauksaimniecības zemes ieskaitot meža zemes.  Uzņēmums audzē kviešus, rapšus un apsaimnieko pļavas iegūstot sienu pārdošanai. Pateicoties ES līdzfinansējumam tiks drīzumā ierīkots augļudārzs 4,7 ha platībā, avenāji 0,3 ha platībā un krūmmelleņu stādījumi 0,1 ha platībā.

 

SIA “IGAS SG” ir īstenojis meliorācijas sistēmu atjaunošanu LAD iesniegtā projekta “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Nr.18-00-A00400-000011 “Meliorācijas sistēmas atjaunošana īpašumā “Jaunlipši” (kad.nr. 80250070140), Baldones pagastā, Baldones novadā, un Meliorācijas sistēmas atjaunošana īpašumā “Doņi” (kad. Nr. 40640010065, 40640010063) Iecavas novadā” sekojošos īpašumos: “Jaunlipši” kad.nr. 80250070140, Baldones pagastā, Baldones novadā, un “Doņi” kad. Nr. 40640010065, 40640010063 Iecavas novadā

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development